Chú ý xem xét về chuyên môn, thẩm định kỹ hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2022

NDO -

Hội đồng Giáo sư nhà nước lưu ý cần chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Ảnh: THÙY LINH
Ảnh: THÙY LINH

Để triển khai tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có văn bản đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan. Thẩm định kỹ đối với những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí.

“Trường hợp có ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng thì kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết theo đúng quy định”- Hội đồng Giáo sư nhà nước nêu rõ.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp là hoạt động giáo dục, đào tạo đặc thù, cần gắn với kế hoạch công tác của cơ sở giáo dục. Các đơn vị, cá nhân liên quan cần đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để Hội đồng Giáo sư các cấp hoạt động có hiệu quả...