Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

NDO - Ngày 12/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, các quy định, hướng dẫn của cấp mình và triển khai thực hiện hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cơ quan, tổ chức có liên quan, quyết liệt kiểm tra, xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Qua đó, chủ động tiến hành việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên khi có vi phạm.

Năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tăng cao hơn năm 2021; tập trung rà soát những trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn Thành phố và liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành khảo sát dấu hiệu vi phạm, thành lập 2 đoàn kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên có vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm các đảng viên có liên quan…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm đã được đại hội đảng các cấp đề ra; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động thực hiện đầy đủ, toàn diện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. "Đây là chức năng quan trọng mang tính cảnh báo, phòng ngừa, nhằm sớm phát hiện những hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.