Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NDO - “Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, do Ban Bí thư tổ chức tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 10/1.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ… các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương; các vụ, đơn vị của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có sự tham dự của đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, với hơn 3 nghìn cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022, đồng chí Trần Văn Rón nêu rõ, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao, với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, nổi bật là chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái.

Những vụ việc phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được xử lý dứt điểm; kiểm tra kết luận, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, kết luận kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, trong công tác giải cứu, đưa công dân về nước; các sai phạm ở dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, dự án, gói thầu mua sắm do Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện…

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp như: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên (có 74.590 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên (tăng 17,5% tổ chức đảng và 16,62% đảng viên so với năm 2021), trong đó có 5.184 cấp ủy viên các cấp.

Qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng, 3.595 đảng viên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 44 tổ chức đảng (Khiển trách 14, cảnh cáo 30) và 180 đảng viên (Khiển trách 69, cảnh cáo 79, cách chức 5, khai trừ 27); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 45 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 69 tổ chức đảng và 185 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 32.899 tổ chức đảng (tăng 13,74% tổ chức so với năm 2021); kiểm tra tài chính đảng đối với 2.610 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 37.821 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 14,66% so với năm 2021).

Trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 16.202 đảng viên bằng các hình thức. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 6.356 đảng viên bằng các hình thức…

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng; một số đơn vị đã có chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến tham luận chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kiến nghị một số vấn đề về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế, cơ chế phối hợp đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những thành tích các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2023, đồng chí lưu ý một số nội dung quan trọng. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, tổ chức.

Bài học trong 2 nhiệm kỳ qua cho thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, định hướng cho công tác kiểm tra thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh; khuyết điểm, vi phạm ít đi.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh giao.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC...; chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa thành luật pháp, chính sách, để chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí trong công tác giám sát.

Đồng chí đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ràng buộc bằng trách nhiệm trong thực thi quyền lực của người người có chức vụ, quyền hạn.

Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức trên các lĩnh vực, có tư duy biện chứng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thật sự liêm chính…

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 2

Đồng chí Ngô Văn Dụ vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng hoa và chúc mừng đồng chí Ngô Văn Dụ được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 3

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.