Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ thực hành.

Nguồn nhân lực 4.0, tiền đề cho sự phát triển mới

Theo định hướng phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế, trung tâm nghiên cứu phát triển… Để đạt được các mục tiêu này, thành phố cần các nguồn lực đủ mạnh, trong đó nguồn nhân lực 4.0 giữ vai trò rất quan trọng.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng thăm khám cho người bệnh.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế

Ðồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ bác sĩ/10 nghìn dân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, chất lượng vẫn còn nhiều hạn chế, thời gian gần đây, nhiều cán bộ y tế địa phương trong vùng xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Ðiều này đang nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh.