Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

NDO -

Sáng 17/4, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024).

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình nghệ thuật "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".
Chương trình nghệ thuật "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa kính dâng.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào), các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân, gia tộc đồng chí Trần Phú cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trần Phú, sinh ngày 1/5/1904, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh-Phú Yên nằm trên dải đất miền trung, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; cùng với truyền thống gia đình đã dưỡng dục nên một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất.

Kế tục truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng

Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú khi được Hội Phục Việt cử sang Quảng Châu, Trung Quốc bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người trực tiếp huấn luyện, đào tạo, kết nạp vào Cộng sản Đoàn - nhóm nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Mùa xuân năm 1927, đồng chí Trần Phú được cử sang học tập tại Trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva.

Tốt nghiệp Đại học Phương Đông loại xuất sắc, tháng 11/1929, đồng chí được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động, được Đảng giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Luận cương Chính trị.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 2

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua Luận cương Chính trị. Hội nghị Trung ương tháng 10/1930 đã chính thức bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có nhiều đóng góp to lớn về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong công tác xây dựng Đảng.

Giữa lúc phong trào của nhân dân ta đang phát triển mạnh mẽ, ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt. Sau 3 tháng bị giam cầm, tra tấn, ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn khi mới bước vào tuổi 27 - độ tuổi đầy nhiệt huyết, tài năng.

Noi gương đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và các lãnh tụ cách mạng tiền bối, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đúng như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Kế tục truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 3

Đoàn viên Hồ Phương Linh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Những kết quả đạt được của tỉnh Hà Tĩnh đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, đồng thời đúc kết được nhiều bài học quý báu, đó là: Bài học về “giữ vững chí khí chiến đấu”, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, tiền đồ tươi sáng của cách mạng;

Bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, về tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị;

Bài học về vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, không ngại gian khổ, hy sinh, không chùn bước trước khó khăn;

Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng; Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra;

Bài học về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh người đứng đầu, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Học tập tấm gương Tổng Bí thư Trần Phú và các vị tiền bối cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, với 3 chương, gồm: chương 1 - Khí phách Hồng Lam; chương 2 - Người Cộng sản kiên trung; chương 3 - Quê hương vang mãi lời anh.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ).

Từ một tỉnh nghèo, đến nay, Hà Tĩnh có nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm khá của cả nước: quy mô nền kinh tế xếp thứ 30; thu ngân sách xếp thứ 18 cả nước; thu hút đầu tư đạt kết quả khá; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép chiếm 17,5%, điện chiếm 3% sản lượng cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 7; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đến nay toàn tỉnh có 100% xã, 70% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.