Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Sáng 8-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Trụ sở T.Ư Đảng, bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước; và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Quang cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh: Đăng Khoa).

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Từ ngày 8-3-2021 đến ngày 9-3-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ hai để thảo luận và quyết định về các nội dung: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.