Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Bình Dương nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của cấp sở, cấp huyện, cấp xã vào ngày 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn lại từng vấn đề đạt được và những tồn tại, hạn chế để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính thời gian tới.