Chỉ định thầu đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc bắc-nam phía đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 như sau:

Thi công tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Hà Tĩnh (Ảnh minh họa: Ngô Tuấn)
Thi công tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Hà Tĩnh (Ảnh minh họa: Ngô Tuấn)

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Giao thông vận tải và người có thẩm quyền trong việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn liên quan Dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tiếp thu ý kiến các bộ, khẩn trương thực hiện chỉ định thầu các gói thầu nêu trên theo quy định pháp luật, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật để triển khai thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí... ■