Cấp và hủy nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

NDO - Tuần qua, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã có thông báo tới các nhà đầu tư về việc cấp mã giao dịch chứng khoán và hủy nhiều mã trái phiếu do đáo hạn cho các công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công vừa được cấp mã chứng khoán MTX. Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công vừa được cấp mã chứng khoán MTX. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng được cấp mã LDT12301

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 86/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 1/3/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng

Trụ sở chính: Số 24 đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856349

Fax: 0254 3856355

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1/3/2024

Vốn điều lệ: 688.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng (LDTCH2326001)

Mã chứng khoán: LDT12301

Mã ISIN: VN0LDT123012

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng đăng ký giao dịch trái phiếu LDT12301 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công được cấp mã MTX

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2024/GCNCP-VSDC ngày 1/3/2024 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công

Trụ sở chính: Số 18/2C đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733 510070

Vốn điều lệ: 6.450.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công

Mã chứng khoán: MTX

Mã ISIN: VN000000MTX1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 645.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 6.450.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công đăng ký giao dịch cổ phiếu MTX trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MTX được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải được cấp mã TRD52401

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 85/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 28/2/2024 cho trái phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải

Trụ sở chính: 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39714637

Fax: 024 39714639

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 28/2/2024

Vốn điều lệ: 112.624.020.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải (TRACH2427001)

Mã chứng khoán: TRD52401

Mã ISIN: VN0TRD524015

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.500 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 450.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải đăng ký giao dịch trái phiếu TRD52401 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Ngày 1/3/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh số 04/GCNTVBTPS-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

2. Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc

- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính

- Ông Điêu Ngọc Tuấn - Giám đốc quản trị

5. Vốn điều lệ: 12.178.440.090.000 đồng (Mười hai nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

6. Điện thoại: 024.39724568

7. Fax: 024.39724600

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 07/GCN-UBCK ngày 19/5/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 1/3/2024, thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Vũ Long - Tổng Giám đốc

- Ông Điêu Ngọc Tuấn - Giám đốc quản trị

Từ ngày 29/2, mã chứng khoán SBT121002 hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu SBTB2124001

Mã chứng khoán: SBT121002

Mã ISIN: VNSBT1210024

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: + Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,0%/năm; + Lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi còn lại: bằng tổng của 3,875%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Ngày phát hành: 26/1/2021

Ngày đáo hạn: 26/1/2024

Số lượng hủy đăng ký: 3.510.397 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 351.039.700.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/2/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/2/2024

Kể từ ngày 29/2/2024, mã chứng khoán SBT121002, mã ISIN VNSBT1210024 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu SBT121002. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán SBT121002 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán SBT121002 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 28/2/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Từ ngày 1/3, mã chứng khoán BID122003BID122003 hết lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021

Mã chứng khoán: BID122003

Mã ISIN: VNBID1220036

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định theo công thức sau:

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 0,5%/năm.

Trong đó: + “Lãi suất tham chiếu” là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Khu vực/TP Hà Nội tại ngày xác định lãi suất.

+ Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

+ Kỳ tính lãi của trái phiếu là khoảng thời gian để xác định lại lãi suất của trái phiếu, định kỳ 01 năm một lần kể từ ngày phát hành.

+ Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tình lãi thứ 6 cho đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3,0%/năm.

Ngày phát hành: 25/1/2022

Ngày đáo hạn: 25/1/2029

Số lượng hủy đăng ký: 10.524.298 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 1.052.429.800.000 đồng

Lý do hủy: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 1/3/2024

Kể từ ngày 1/3/2024, mã chứng khoán BID122003, mã ISIN VNBID1220036 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu BID122003. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán BID122003 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán BID122003 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 1/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Từ ngày 5/3, mã chứng khoán BVB122028 sẽ hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 2)

Mã chứng khoán: BVB122028

Mã ISIN: VNBVB1220280

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 8,6%/năm

Ngày phát hành: 26/8/2022

Ngày đáo hạn: 26/8/2029

Số lượng hủy đăng ký: 9.677.400 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 967.740.000.000 đồng

Lý do hủy: Ngân hàng TMCP Bản Việt mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 5/3/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 5/3/2024

Kể từ ngày 5/3/2024, mã chứng khoán BVB122028, mã ISIN VNBVB1220280 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu BVB122028. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán BVB122028 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán BVB122028 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 4/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Từ ngày 11/3, mã chứng khoán VIC121005 sẽ hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu VICB2124002

Mã chứng khoán: VIC121005

Mã ISIN: VNVIC1210052

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Trái phiếu có kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,7%/năm;

+ Đối với các kỳ tính lãi còn lại: Lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,7%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày xác định lãi suất có liên quan.

Ngày phát hành: 11/3/2021

Ngày đáo hạn: 11/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 18.600.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 1.860.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 11/3/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 11/3/2024

Kể từ ngày 11/3/2024, mã chứng khoán VIC121005, mã ISIN VNVIC1210052 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VIC121005. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán VIC121005 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán VIC121005 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 11/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Từ ngày 11/3, mã chứng khoán VIC121004 sẽ hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu VICB2124001

Mã chứng khoán: VIC121004

Mã ISIN: VNVIC1210045

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Trái phiếu có kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,7%/năm;

+ Đối với các kỳ tính lãi còn lại: Lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,7%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày xác định lãi suất có liên quan.

Ngày phát hành: 11/3/2021

Ngày đáo hạn: 11/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 10.000.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 11/3/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 11/3/2024

Kể từ ngày 11/3/2024, mã chứng khoán VIC121004, mã ISIN VNVIC1210045 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VIC121004. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán VIC121004 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán VIC121004 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 11/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.