VSDC cấp và hủy nhiều mã trái phiếu trong tuần qua

NDO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo đến các nhà đầu tư về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho các công ty và hủy nhiều mã trái phiếu do đáo hạn.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa được cấp mã CII424002. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa được cấp mã CII424002. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được cấp mã CII424002

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 2/2024/GCNTPDN-VSDC ngày 22/2/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.36221025

Fax: 028.36367100

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 22/2/2024

Vốn điều lệ: 3.183.648.130.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII424002

Mã ISIN: VNCII4240020

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 28.130.689 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.813.068.900.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII424002 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA được cấp mã DHH12101

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 84/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 21/2/2024 cho trái phiếu của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 36222 279

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21/2/2024

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA (DHACH2124001)

Mã chứng khoán: DHH12101

Mã ISIN: VN0DHH121016

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 355.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 355.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA đăng ký giao dịch trái phiếu DHH12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu được cấp mã PHI12101

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 83/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 21/2/2024 cho trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu

Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 344718

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21/2/2024

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (PHICH2124001)

Mã chứng khoán: PHI12101

Mã ISIN: VN0PHI121011

Mệnh giá: 10.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 40.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu đăng ký giao dịch trái phiếu PHI12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Từ ngày 1/3 mã trái phiếu TD1724413 sẽ hết hiệu lực.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 22/2017

Mã chứng khoán: TD1724413

Mã ISIN: VNTD17244136

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 5.3%/năm

Ngày phát hành: 2/3/2017

Ngày đáo hạn: 2/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 49.050.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 4.905.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 1/3/2024

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 1/3/2024

VSDC không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 28/2/2024.

Kể từ ngày 1/3/2024, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 27/2017/GCNTP-VSD do VSDC ngày 2/3/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 27/2017/GCNTP-VSD-2 ngày 16/3/2017 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu TD1724413 (mã ISIN: VNTD17244136) sẽ hết hiệu lực.

Từ ngày 22/3 mã trái phiếu TD1724414 sẽ hết hiệu lực

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 35/2017

Mã chứng khoán: TD1724414

Mã ISIN: VNTD17244144

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 5.4%/năm

Ngày phát hành: 23/3/2017

Ngày đáo hạn: 23/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 51.700.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 5.170.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 22/3/2024

Ngày hiệu lực huỷ đăng ký: 22/3/2024

VSDC không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 20/3/2024.

Kể từ ngày 22/3/2024, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 40/2017/GCNTP-VSD do VSDC ngày 23/03/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 40/2017/GCNTP-VSD-6 ngày 11/5/2017 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu TD1724414 (mã ISIN: VNTD17244144) sẽ hết hiệu lực.