Cấp và hủy nhiều mã chứng khoán cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán và hủy mã chứng quyền cho các công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa được cấp mã chứng quyền CHPG2225. (Ảnh minh họa)
Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa được cấp mã chứng quyền CHPG2225. (Ảnh minh họa)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2022/GCNTP-VSD ngày 20/10/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-8242243

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20/10/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 137/2022

Mã chứng khoán: TD2232111

Mã ISIN: VNTD22321119

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/10/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB được cấp mã chứng quyền CHPG2225

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 244/2022/GCNCW-VSD ngày 19/10/2022 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19

Mã chứng quyền: CHPG2225

Mã ISIN: VN0CHPG22259

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 8 tháng

Ngày đáo hạn: 6/6/2023

Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1

Giá thực hiện: 17.000 đồng

Giá phát hành: 1.550 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 9.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 13.950.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/10/2022, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2225 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã trái phiếu BVBS22246 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2022/GCNTP-VSD ngày 18/10/2022 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 18/10/2022

Vốn điều lệ: 0 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 26/2022

Mã chứng khoán: BVBS22246

Mã ISIN: VNBVBS222464

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18/10/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.19

Mã chứng khoán: CHPG2210

Mã ISIN: VN0CHPG22101

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/10/2022

Lý do hủy đăng ký: hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 4.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 21/10/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 75/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 9/5/2022, mã chứng quyền CHPG2210, mã ISIN VN0CHPG22101 sẽ hết hiệu lực.