Trẻ em dân tộc thiểu số Ra Glai ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vui mừng khi được sử dụng nguồn nước sạch đưa đến tận nhà.

Chính sách nước sạch và vệ sinh nông thôn cần cam kết mạnh mẽ và tiếp cận đa chiều

Bảo đảm người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị… là những mục tiêu được đề cập tại Hội nghị công bố Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức ngày 22/12/2021, tại Hà Nội.

Cửa lấy nước của Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn

Từ năm 2018 đến nay, thành phố Hà Nội chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 40 dự án cấp nước tại khu vực ngoại thành, đưa tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch tăng từ 37% (năm 2016) lên 78%. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 phủ kín mạng cấp nước sạch nông thôn, thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.