Cấp mã CDH cho Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

NDO -

NDĐT – Ngày 24-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán CDH cho Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng.

Cấp mã CDH cho Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 52/2016/GCNCP-VSD ngày 24-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

Mã chứng khoán: CDH

Mã ISIN: VN000000CDH9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 20.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng , tiền thân hình thành Công ty từ phòng Thị chính trực thuộc UBND Thị trấn Đồ Sơn quản lý.

Ngày 2-12-2015, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích: Quản lý, khai thác, sửa chữa, duy tu, bảo trì hệ thống đường, hè, kè biển; trồng mới, duy tu, chăm sóc hệ thống cây xanh và quản lý vận hành hệ thống đèn điều khiển thuộc địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh. Thu gom, xử lý rác thải không độc hại, bảo đảm mỹ quan đô thị khu vực quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh và một phần huyện Kiến Thụy.