Cấp gần 1.400 tấn gạo cho Tuyên Quang và Quảng Trị trong thời gian giáp hạt

NDO -

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 30/4/2022, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.396,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Cấp phát gạo hỗ trợ của Chính phủ đến người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (Ảnh minh họa: TRÌNH KẾ)
Cấp phát gạo hỗ trợ của Chính phủ đến người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (Ảnh minh họa: TRÌNH KẾ)

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang được xuất cấp 310,8 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị 1.085,28 tấn gạo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Các Bộ trưởng Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định trên.