Cần đổi mới hoạt động văn học, nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ

NDO -

NDĐT - Ngày 9-11, tại Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội Văn học - Nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ”.

Cần đổi mới hoạt động văn học, nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam cùng nhiều diễn giả.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong khu vực tiếp tục duy trì và nắm bắt được dòng mạch, đó chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn gắn với dân tộc. Đồng thời, đã phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia đấu tranh, lên án cái xấu, sự biến chất, thoái hóa về nhân cách, lối sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động văn học, nghệ thuật trong khu vực vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Hệ thống tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật chậm đổi mới, chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển kinh tế thị trường. Đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật tuy đông nhưng chưa có nhiều văn nghệ sĩ tài năng thực sự, vẫn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ý nghĩa lâu bền.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, yếu kém. Công tác quảng bá, xét hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật còn hạn chế, mang tính hình thức, cào bằng. Tình trạng vi phạm bản quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật còn phổ biến…
Để nâng cao hiệu quả, hoạt động, nhiều ý kiến nêu lên các giải pháp để khắc phực những tồn tại, hạn chế hiện nay. Trong đó nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả về số lượng, chất lượng; nâng cao kỹ năng sáng tạo, cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động cho văn học, nghệ thuật; các địa phương trong khu vực cần liên kết, phối hợp, đổi mới phương phương thức hoạt động trong thời tới.