Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc bình thường từ ngày 28-6

NDO -

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản được kiểm soát. Để các cơ quan đơn vị, địa phương trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, chiều 25-6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc bình thường từ ngày 28-6.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc bình thường từ ngày 28-6.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc bình thường từ ngày 28-6; đồng thời nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Thủ trưởng các quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cơ quan, đơn vị, địa phương có người lây nhiễm do không nắm vững về quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với địa bàn thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi hết thời gian cách ly xã hội theo quy định.

Từ ngày 25-6, tỉnh Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng đợt 1 năm 2021, với 60.000 liều. Những người được tiêm chủng gồm: 40.000 người là công nhân, người lao động; 9.500 người là lao chính động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo; 10.000 người là chủ nhà trọ, các hộ kinh doanh tại khu vực nhà trọ và 500 cán bộ nghỉ hưu từ 60 đến 65 tuổi do Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh quản lý.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan