Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn

Thứ Tư, 03-11-2021 09:36

Ngày 2/11, Chính phủ đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Tờ trình số 272/TTr-BVHTTDL. 

Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn -0
Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn -1
 

 

T.LINH