Các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2023

NDO - Sáng 30/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua-khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thi đua-khen thưởng 10 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung trong cụm thi đua.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 và một số dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, diễn biến phức tạp, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân…

Song, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong cụm thi đua, việc đẩy mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của các tỉnh.

Nổi bật là tình hình kinh tế các tỉnh trong cụm thi đua tiếp tục duy trì tăng trưởng khá cao, như: tỉnh Khánh Hòa tăng 22,1%, Lâm Đồng tăng hơn 12%, Quảng Nam tăng hơn 11%... Thu ngân sách bình quân của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, các ngành, lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá, phục hồi nhanh sau đại dịch Covid 19. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa được chú trọng. Công tác an sinh xã hội bảo đảm.

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn khu vực ổn định và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các tỉnh trong cụm thi đua chỉ đạo quyết liệt, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các thôn, buôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện và thực hiện chính sách tinh giản biên chế… đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được chú trọng… tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân…

Các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2023 ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh cụm thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung ký giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận phong trào thi đua ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi chỉ tập trung cho khâu phát động ban đầu và khâu khen thưởng, còn việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng.

Chất lượng khen thưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương không cao; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình, tiên tiến còn hạn chế. Hình thức khen thưởng đột xuất chưa nhiều. Một số nơi, cơ quan, đơn vị tỷ lệ đề nghị khen cho cấp lãnh đạo, quản lý còn nhiều…

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn, tại hạn chế trong phong trào thi đua năm 2022, tại hội nghị Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2023 trên các lĩnh vực, trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua-khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tham gia kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội… nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cấp bách từ yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Đồng thời, Cụm thi đua triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là các phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội năm 2023 của mỗi địa phương…

Các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2023 ảnh 2

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao thời gian qua, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời; quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Các tỉnh trong cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển, tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.

Trước mắt, cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Việc tổ chức cần thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua do Chính phủ phát động với các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của từng địa phương, từng giai đoạn…