Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ

NDO - Bộ Quốc gia giáo dục là một trong những Bộ - thành viên Chính phủ - được thành lập ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay, đã có 13 vị Bộ trưởng nhận nhiệm vụ lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, đưa ngành giáo dục ngày một phát triển. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu các Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ.
Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ