Bình Thuận xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc Covid-19

NDO -

Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản số 2940/UBND-TH về việc triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhằm ngăn chặn, cách ly triệt để, không để dịch bùng phát, lan rộng...

Người lao động tại khu vực Chợ cá Cồn Chà thuộc Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận) chờ lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.
Người lao động tại khu vực Chợ cá Cồn Chà thuộc Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận) chờ lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.

Theo đó, đối tượng vận động, kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện (có trả phí) là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh (trừ những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19); người lao động trong các doanh nghiệp; người dân trên địa bàn tỉnh (trừ những trường hợp khó khăn, không có điều kiện chi trả).

Tập trung xét nghiệm diện rộng tại các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, các khu vực có mật độ dân cư đông, các khu vực có nguy cơ cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh và từng huyện, thị xã, thành phố; tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ và đồng ý xét nghiệm tự nguyện hoàn thành trong ngày 11/8, để triển khai thực hiện ngay.

Huy động nguồn nhân lực cho việc lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định. Tập huấn, hướng dẫn lực lượng lấy mẫu, xét nghiệm bảo đảm chính xác và nhanh nhất.

Kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức xét nghiệm cho 100% người lao động trong doanh nghiệp mình (theo hình thức xét nghiệm gộp mẫu hoặc đơn lẻ) theo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm (có trả phí).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai vận động, tuyên tuyền, phổ biến đến các doanh nghiệp về chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện để biết, phối hợp triển khai thực hiện.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan