Bình Thuận kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

NDO -

Ngày 14/4, Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho biết, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa ban hành các Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại 9 đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Các dụng cụ, thiết bị, vật tư y tế được Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận trang bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Các dụng cụ, thiết bị, vật tư y tế được Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận trang bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, gồm: Sở Y tế; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; UBND các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh và thành phố Phan Thiết. Theo đó, thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021.

Qua thanh tra cho thấy, trong hai năm 2020 và 2021 là thời điểm xảy ra dịch bệnh phức tạp trên địa bàn, UBND các địa phương đã bố trí đầy đủ nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh về sử dụng nguồn kinh phí; các quy định về mua sắm vật tư, thiết bị y tế, chi trả chế độ phụ cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định.

Quá trình thực hiện, Sở Y tế; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và yêu cầu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, hầu hết liên quan đến các quy định, trình tự thủ tục của pháp luật về thẩm định giá, đầu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Một số đơn vị, địa phương thực hiện mua giảm một số mặt hàng đã ký trong hợp đồng nhưng không ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng mà thực hiện thanh lý kết thúc hợp đồng theo thực tế mua; không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng…

Theo các kết luận thanh tra, nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên, về khách quan là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để bảo đảm phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Trung tâm y tế huyện và các khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

Về chủ quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Trên cơ sở này, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với: Các Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh về những hạn chế, thiếu sót đã nêu; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng trong việc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng gói thầu 1 không đúng hãng sản xuất của 2 mặt hàng trong hợp đồng đã ký.

Chủ tịch UBND các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót.

Giám đốc Trung tâm y tế các địa phương, các Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân về những tồn tại, hạn chế nêu trên.