Bình Dương tập trung triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính

NDO - Ngày 28/10, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác cải cách hành chính năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, chính thức triển khai thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC)... 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã.

Trong 8 tháng năm 2022, các sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận 118.867 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn gần 98,7%. Tại cấp huyện, tiếp nhận 865.677 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn hơn 99,97%. Tại cấp xã, đã tiếp nhận 1.508.676 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn gần 97,32% hồ sơ.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Dương đạt 87,87/100 điểm, xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố. Phấn đấu năm 2022 nằm trong Top 10 cả nước về cải cách hành chính, tỉnh Bình Dương đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)...

Hiện tại, Bình Dương có số dân đông thứ 6 cả nước, phát triển kinh tế nằm trong Top đầu nhưng biên chế xếp thứ 56, gây áp lực rất lớn lên cán bộ, công chức, viên chức. Trung bình mỗi năm một công chức cấp tỉnh phải giải quyết 4.000 hồ sơ, cấp xã 4.500 hồ sơ và cấp huyện 8.000 hồ sơ. Việc triển khai hồ sơ trực tuyến còn gặp khó khăn về tính pháp lý do chưa có sự thống nhất, hướng dẫn của các bộ, ngành...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho rằng, tỉnh Bình Dương có ý tưởng từ rất sớm và là một trong những địa phương chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng phục công tác cải cách hành chính rất tốt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị, trên cơ sở các ý kiến mà thành viên trong đoàn đề xuất, tỉnh Bình Dương và các ngành tiếp thu, rà soát, trong đó có những khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân để đoàn tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh cần có tổng kết, đánh giá và có đề xuất với các bộ, ngành về chính sách cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Bình Dương nên lựa chọn nội dung trọng tâm trong 6 nhóm nội dung triển khai theo tháng, theo quý nhằm phát huy tính hiệu quả trong công tác cải cách hành chính thời gian tới.