Bến Tre tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

NDO - Ngày 11/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lãnh đạo chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, việc phát triển kinh tế-xã hội gắn củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn phát triển kinh tế-xã hội; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên, những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng và khu vực dịch vụ; vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có khởi sắc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hạ tầng công nghiệp tiếp tục được đầu tư, góp phần gia tăng giá trị sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu cho ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Bến Tre qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong đó, Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh với lực lượng vũ trang làm nồng cốt. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho các cấp, các ngành, cán bộ và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ vững mạnh.

Bến Tre tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy Bến Tre tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng yếu như: nâng cao tính dự báo trong tình hình mới nhằm vừa kiên định mục tiêu vừa ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh; tăng cường giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang;

Các tổ chức cơ sở Đảng phải giữ vững chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp lực lượng vũ trong thực hiện việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng nhân dân vững chắc; phát huy vai trò chủ trì phối hợp của cơ quan quân sự trong tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng khu vực phòng thủ, các quy hoạch xây dựng công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần-kỹ thuật,...

Đồng thời, tỉnh từng bước triển khai xây dựng các công trình phòng thủ phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương; nghiên cứu phương án bố trí lực lượng phù hợp, hình thành thế trận phòng thủ vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững khu vực phòng thủ tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; tập trung chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về tổ chức, biên chế, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.