Bình Dương thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 29/8, Đoàn khảo sát số 4, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn khảo sát do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và được các cấp, các ngành, tổ chức trong tỉnh quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện.

Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý, điều hành nhiệm vụ quốc phòng-an ninh có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công với cách mạng.

Lực lượng quân sự, công an được tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức với chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng nâng cao; thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Khả năng nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng được nâng lên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhấn mạnh, với tính chất đặc biệt quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có hiệu quả hơn nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt đoàn khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao Tỉnh ủy Bình Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã đề ra, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thông qua tổng kết, phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng-an ninh tại địa phương trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.