Hình ảnh trong tour 3D tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Tham quan trực tuyến - Lối ra của Bảo tàng mùa Covid

Những ngày giãn cách, các hoạt động tập trung đông người phải dừng lại, không gian của các bảo tàng vắng bóng khách tham quan. Khi ấy, các tour tham quan online, các triển lãm, trưng bày trực tuyến trở thành một công cụ giúp cho bảo tàng duy trì hoạt động, đồng thời cũng là cách để nhiều khách tham quan có thể thưởng thức sản phẩm mới của bảo tàng ngay trong ngôi nhà của mình trong thời gian giãn cách.