Các nhà khoa học chuẩn bị thu thập lõi băng từ sông băng Colle Gnifetti trên dãy Alps. vào tháng 6/2021. Ảnh: Reuters,

Cuộc chạy đua thu thập lõi băng của các nhà khoa học

Khi sự nóng lên toàn cầu đang làm tan chảy các sông băng và tảng băng, các nhà khoa học đang cố gắng chạy đua với thời gian để thu thập các lõi băng, bổ sung vào hồ sơ nghiên cứu về các chu kỳ khí hậu. Một số nhà khoa học đã phải thốt lên rằng họ sắp hết thời gian. Và, trong một số trường hợp, thì hành động này đã quá muộn.