Bàn về tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới

NDO - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, cả nước hiện có 7.000 cán bộ công đoàn chuyên trách; khoảng 1,2 triệu cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiêu chuẩn của một cán bộ công đoàn chuyên trách trước hết phải thực hiện theo pháp luật về cán bộ, công chức.

Theo đó, phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của cán bộ, công chức. Ngoài ra, cán bộ công đoàn còn cần có kiến thức tương đối toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và các kỹ năng cơ bản; am hiểu pháp luật liên quan lao động, công đoàn. Có khả năng vận động quần chúng, đây cũng chính là một phẩm chất đặc biệt, riêng có của cán bộ công đoàn.

Đánh giá về tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất cá nhân đối với cán bộ công đoàn, ông Trần Văn Thuật cho rằng, rất khắt khe và phong phú.

Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Giang cho biết, đây là hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, bởi lẽ công tác cán bộ được xem là gốc rễ quyết định sự thành bại của tổ chức. Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn; là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện Điều lệ Công đoàn... hướng đến Đại hội Công đoàn lần thứ XIII.

TS Phạm Thị Thu Lan, Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng, để được sự thừa nhận của đoàn viên và người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cần có 3 khả năng quan trọng: năng lực tiếp xúc, nói chuyện với người lao động để tập hợp, thiết lập mạng lưới liên kết trong công nhân; năng lực tổ chức và trình bày rõ ràng các mục tiêu, chiến lược hành động của công đoàn và phân công người thực hiện hướng tới mục tiêu chung và năng lực huy động nguồn lực và sự ủng hộ, hỗ trợ từ bên ngoài tổ chức công đoàn.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các vấn đề: Yêu cầu đặt về năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời gian tới; những giải pháp, kiến nghị để xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng trong tình hình mới.