Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tại Bắc Giang

Ngày 12/4, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc và khảo sát tại tỉnh Bắc Giang nhằm phục vụ xây dựng các đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang.
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang.

Các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5, khoá XII gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết trên ở tỉnh Bắc Giang cho thấy khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển của tỉnh.

Nền kinh tế của tỉnh ngày càng hội nhập sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính đối với khu vực kinh tế tư nhân được tăng cường và chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp nhà nước sau khi cơ cấu, đổi mới đã từng bước hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nghị quyết còn những hạn chế như: Năng lực chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, doanh nhân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa theo kịp yêu cầu hội nhập, nhất là tư duy về kinh tế, trình độ ngoại ngữ, pháp luật...

Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện thông thoáng, hấp dẫn hơn song chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư chưa thực sự cao, chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế. Một số địa phương chưa chủ động, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đề xuất điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, chưa chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có liên quan, còn trông chờ vào các cơ quan nhà nước cấp trên dẫn tới nhiều trường hợp vi phạm nhưng chậm được phát hiện và xử lý.

Nhân dịp này, Bắc Giang đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo hướng phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do trong Quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã được các bộ, ngành cho ý kiến và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao kết quả thực hiện của tỉnh Bắc Giang. Nhờ sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, không trông chờ cấp trên nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí nhấn mạnh, những kiến nghị của Bắc Giang rất xác đáng, đồng thời có nhiều cách làm hiệu quả, đoàn công tác sẽ tiếp thu, bổ sung vào dự thảo đề án sơ kết thực hiện nghị quyết tới đây.