Ninh Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Ngày 6/7, Tỉnh ủy Ninh Bình chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên.

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình.
Khu vực trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Đồng chí Lưu Danh Tuyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình, được cử làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. 

Ban Chỉ đạo nêu trên có con dấu riêng theo quy định và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình để phục vụ hoạt động.