Bắc Kạn nâng cao vị thế các sản phẩm OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, Bắc Kạn đã có 182 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao; 18 sản phẩm 4 sao và 163 sản phẩm 3 sao. Tỉnh có 110 chủ thể tham gia chương trình có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, gồm: 73 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác, 22 hộ kinh doanh và 5 doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Chế biến sản phẩm củ kiệu xuất khẩu sang Nhật Bản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki.
Chế biến sản phẩm củ kiệu xuất khẩu sang Nhật Bản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki.

Để nâng cao vị thế các sản phẩm, Bắc Kạn tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và quy mô sản phẩm; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý sản phẩm OCOP; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm; chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, tỉnh đang tích cực triển khai khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP nhằm mục tiêu đưa sản phẩm xuất khẩu.