Bà Rịa-Vũng Tàu: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 19/12, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031. Thực hiện luân chuyển , điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo đúng quy định.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 47 tổ chức Đảng (tăng 56%) và 75 đảng viên (tăng 50%) so với cùng kỳ.

Các nội dung kiểm tra bao gồm: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực được phân công thực hiện; nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 11 tổ chức Đảng và 28 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 18 đảng viên (đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 16 đảng viên).

Hội nghị cũng đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 1-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 5-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh”; triển khai Chương trình công tác kiểm tra năm 2023 và Chương trình công tác giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực và khả quan.

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là, ở đâu người đứng đầu quan tâm, sâu sát, theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, thì ở đó công việc thông suốt, tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao.

Về nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh ngay trong tháng 12.