Ba doanh nghiệp, tổ hợp tác đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng tại Tuyên Quang

NDO - Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm; Tổ hợp tác sản xuất bưởi Soi Hà, huyện Yên Sơn và Tổ hợp tác Hương chè Vĩnh Tân, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là ba tổ chức, đơn vị đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng.
0:00 / 0:00
0:00
Vùng chè của Tổ hợp tác Hương chè Vĩnh Tân (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).
Vùng chè của Tổ hợp tác Hương chè Vĩnh Tân (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đang hoàn thiện các thủ tục để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã số vùng trồng trong thời gian sớm nhất cho ba đơn vị trên.

Ba doanh nghiệp, tổ hợp tác đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng tại Tuyên Quang ảnh 1

Trồng bưởi theo mô hình VietGap ở xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Đây là ba tổ chức đầu tiên của tỉnh bảo đảm các tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như: diện tích, tính ổn định trong sản xuất và chất lượng sản phẩm; mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với các sản phẩm nông nghiệp khi tham gia vào thị trường và là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.