“Bà đỡ” của người nghèo

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Tĩnh đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp nhiều vùng quê, nhiều gia đình bớt đi cảnh nghèo khó, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng nông thôn mới tại các vùng quê Hà Tĩnh.

Các tổ lưu động của NHCSXH đưa vốn vay xuống trực tiếp cho người nghèo, đối tượng chính sách ở cơ sở.
Các tổ lưu động của NHCSXH đưa vốn vay xuống trực tiếp cho người nghèo, đối tượng chính sách ở cơ sở.