[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

NDO - Sáng 1/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 5
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 6
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ảnh 7
Các đại biểu Quốc hội Campuchia dự buổi tiếp.