[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

NDO - Chiều 1/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 1
Đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và các đại biểu đến Trụ sở Trung ương Đảng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Vương Nghị tại Trụ sở Trung ương Đảng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các đại biểu đoàn Trung Quốc.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Vương Nghị tại Trụ sở Trung ương Đảng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 6

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 7
Đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 8

Đoàn đại biểu Trung Quốc tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 9
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ảnh 10

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng.

back to top