[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc

NDO - Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự buổi gặp mặt đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 2

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi gặp mặt.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 4

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 5

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với các đại biểu.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 7

Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 8

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 9

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 10
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 11

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt phát biểu.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 12
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

back to top