[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

NDO - Sáng 29/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 7
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 8
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 9
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng ảnh 10
Các đại biểu tham dự Hội nghị.