[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.(Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 7

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 8

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 9
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên thảo luận của Quốc hội ảnh 10
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)