[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương

NDO - Sáng 7/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Quang cảnh lễ kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Quang cảnh lễ kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới dự Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam–Lào.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 4

Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam–Lào.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 5

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 6

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào tham dự kỳ họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46.