[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo

NDO - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đi cùng đoàn với Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 4

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 5

Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 6

Các thành viên đi cùng đoàn với Thượng nghị sĩ Mike Crapo.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo ảnh 7

Quang cảnh buổi tiếp.