[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

NDO - Chiều 23/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất tới Việt Nam từ trước tới nay.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Ted Osius; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và đại diện hơn 40 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ dự buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 2

Lãnh đạo các bộ, ngành dự buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu buổi tiếp đoàn doanh nghiệp USABC.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 4

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 5

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Ted Osius phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 6

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 7

Đại diện Công ty ENERGY VIETNAM CAPITAL phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 8

Đại diện Công ty ROBLOX phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 9

Đại diện Công ty BOEING phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ảnh 10

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi, trả lời các ý kiến của đại diện các doanh nghiệp tại buổi tiếp.