[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc

NDO - Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức, chuyên gia, đối tác quốc tế.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 2

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 3
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Chính phủ.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 4
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 5
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 6
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 7
Đại diện lãnh đạo VNPT phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 8
Đại diện Ngân hàng Thế giới phát biểu tại Hội nghị.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 9
Đại diện Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 10
Quang cảnh hội nghị.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc ảnh 11
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị.