Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-13/6, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-13/6, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO - Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 34 để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và lãnh đạo các bộ, ngành dự phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6
Sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung cho ý kiến về dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7
Đại diện các bộ, ngành và các đại biểu dự phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 10
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến tại phiên họp.
back to top