[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12

Chiều 2/12, Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sirius UAE, Tổng Giám đốc Tập đoàn Equinor và có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp, Phó Tổng thống UAE, Thủ tướng Thụy Điển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.
[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Anders Opedal, Tổng Giám đốc Tập đoàn Equinor.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Anders Opedal, Tổng Giám đốc Tập đoàn Equinor.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Anders Opedal, Tổng Giám đốc Tập đoàn Equinor.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 12

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sirius UAE.

[Ảnh] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE chiều 2/12 ảnh 13

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sirius UAE.