Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam

NDO -

Tác phẩm "Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31" của tác giả Hoàng Công tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân. 

Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -0
 
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -1
 
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -2
 
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -3
 
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -4
 
Phần thi đồng đội của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 -5
 

 Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp SEA Games 31" Báo Nhân Dân

SEA Games 31 tại Việt Nam