Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu

Tác phẩm "Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31" của tác giả Trần Thành Đạt tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân. 

Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 

Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp SEA Games 31" Báo Nhân Dân  

Cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31