[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

NDO - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 11/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội danh dự tại lễ đón.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 4

Lãnh đạo Quân khu 9 và tỉnh An Giang dự chương trình.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 5

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 6

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Văn Lèo báo cáo tại chương trình.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.