[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam

NDO - Chiều 25/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên cán bộ, phóng viên trực Tết Nguyên đán và chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đang trực Tết.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 3
Cán bộ, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm báo Đại biểu Nhân dân.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm bộ phận truyền thông mạng xã hội của báo Đại biểu Nhân dân.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm bộ phận làm nhiệm vụ trực Tết của báo Đại biểu Nhân dân.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc Tết báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.