[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

NDO - Chiều 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 2/10.
[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đoàn đại biểu Cộng hòa Cuba tháp tùng Thủ tướng Manuel Marrero Cruz thăm chính thức Việt Nam.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 3

Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với các đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 5

Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 6

Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 7

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 8
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại buổi tiếp.
[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 9
Quang cảnh buổi tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại Phủ Chủ tịch.