[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

NDO - Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 4

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành viên Đoàn Cuba. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 5

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành viên Đoàn Cuba. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 10

Thiếu nhi Thủ đô chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thực hiện nghi thức chào cờ của hai nước. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 12

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với thiếu nhi Thủ đô. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 13

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: An Đăng - TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 14

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với thiếu nhi Thủ đô. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 15

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng - TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 16

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: (Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 17
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 18

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 19

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 20

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 21

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 22

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz di chuyển từ Phủ Chủ tịch về nơi hội đàm. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 23

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 24

Quang cảnh buổi hội đàm.(Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 25

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ tại buổi hội đàm.(Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz ảnh 26

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và các thành viên trong Đoàn.(Ảnh: Trần Hải)